RPH Kajian Tempatan Tahun 4 ~Jenis Rumah~

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
Tarikh                                : 26 Januari 2011
Masa                                 : 8.15 – 9.15 pagi ( 60 minit )
Tahun                                : 4 Dinamik
Bil. Murid                          : 30orang
Mata Pelajaran                  : Kajian Tempatan
Tajuk                                : Jenis dan Bentuk Rumah
Isi Pelajaran                      : Jenis Rumah
Pengetahuan Sedia Ada    : Murid telah mengetahui jenis rumah dan bentuk rumah yang ada di kampung  
                                          mereka.
Objektif Pengajaran         : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
                                        ~ Mengenalpasti jenis dan bentuk rumah yang ada di Malaysia
                                        ~Menghasilkan Satu Peta Minda menerangkan 3 ciri rumah tradisional dan 3 ciri  
                                          rumah Banglow dengan menggunakan borang pengurusan grafik.
Nilai Murni                        : Bekerjasama, Bertolak ansur dan Bersesuaian.
Bahan Bantu Mengajar      : 5 Keping Gambar, Kertas Lukisan,Perisian Sims, Pen Pelbagai Warna,Borang    
                                           Pengurusan Grafik dan Komputer serta LCD
Bahan Rujukan                  : Buku Teks dan Risalah(Flayers)
Kemahiran Berfikir            : Banding beza, Menjana dan Mengkategori
Langkah Keselamatan       : Guru menasihati pelajar supaya menjaga keselamatan